تصميم احمر الخليج

a.fa-facebook.btn.btn-primary, a.login-btn-holder__btn.fa.fa-instagram.btn.btn-bayain, a.login-btn-holder__btn.fa.fa-star-half-o.btn.btn-primary, a.login-btn-holder__btn.fa.fa-heartbeat.btn.btn-success {
height: 26px;
background-image: linear-gradient(90deg,#a21a5c 0,#a21a5c 10%,#a21a5c 51%,#a21a5c 89%,#a21a5c 100%)!important;
border-radius: 3px!important;
border-left: .5px solid#333!important;
border-right: .5px solid#333!important;
border-top: .5px solidrgba(255,255,255,.15)!important;
border-bottom: .5px solid#333!important;
border-bottom: -3.5px solidrgba(255,255,255,.15)!important;
border: 1px solid #333!important;
margin-top: -14px;
color: white;
}

.login_wrapper {
zoom: 0.99;
}users-count-label {
position: relative;
zoom: 0.93;
}
div {
zoom: 0.998;
}

.chat__body__message-input__input {
width: calc(100% – 5rem);
height: 28px;

}

.user_profile__footer__actions__item {
margin: 2px;
width: 32%;
display: inline-flex;
height: 29px;
}
user_profile__footer__actions__item .btn {
border: 1px solid #e6e6fa;
border-radius: .4em;
width: 100%;
font-weight: 700;
font-size: .6rem;
padding: 7px;
background: #fff;
}
.chat__footer__menu__item:nth-child(1) {
padding-right: 3px;
}
.chat__footer__menu__item:nth-child(3) {
padding-right: 2px;
padding-left: 5px;
}
.chat__footer__menu__item:nth-child(4) {
padding-right: 2px;
padding-right: 2px;
padding-left: 2px;
}

.chat__footer__menu__item.unread {
background-color: orange;
padding-right: 0px;
padding-left: 2px;
}
.fa {
display: inline-block;
font: normal normal normal 14px/1 FontAwesome;
font-size: initial;
text-rendering: auto;
-webkit-font-smoothing: inherit;
-moz-osx-font-smoothing: grayscale;
}

#chat__body__wall_pane .chat_pane__container {
height: calc(100% – 1.4rem – 1.25rem);
overflow-x: hidden;
}

button#guest-form__submit
#guest-form__submit {
border-color: #a21a5c !important;
width: auto;
font-size: 20px!important;
padding: -2.95em 2.5em;
border: 1px solid #bbb;
border-radius: 5rem;
width: 3rem;
margin: 0 auto;
display: block;
margin-left: 133px;
border-radius: 7px 7px 7px 7px;
position: relative;
visibility: inherit;
position: fixed;
float: right;
}
.react-tabs__tab-panel {
padding: .3rem;
padding-bottom: 0px;
background-image: linear-gradient(90deg,#a21a5c 0,#a21a5c 10%,#695d5d 51%,#a21a5c 89%,#a21a5c 100%)!important;
background: #a21a5c;
border: 69px none #fff;
width: 62%;
margin-top: -100px!important;
margin-left: 140px;
margin-bottom: 6px!important;
font-family: ‘
fanni&#039: ;
border-radius: 8px!important;
height: 88px;
}

#login-btn-holder {
background-image: linear-gradient(90deg,#a21a5c 0,#a21a5c 10%,#a21a5c 51%,#a21a5c 89%,#a21a5c 100%)!important;
zoom: 0.8;
margin-bottom: 6px;
height: 5px;
border-radius: 7px;
border-bottom: 4px solid #3b444b;
border-top: 4px solid #3b444b;
font-size: 16px!important;
padding: 15px!important;
BACKGROUND: #cccccc20;
}
.login-header__refresh:before {
top: 4px;
position: absolute;
left: .4em;
}
#chat__body__messages_container {
height: calc(702px – 4.7rem);
}

.user_profile_body__status {
text-align: center;
margin-bottom: .4rem;
font-size: .65rem;

}
.marquee {
padding: 0;
font-size: .6rem;
padding: .3rem .2rem;
margin-top: .1rem;
border-radius: 1em 0 1em 0;
font-family: ‘
Changa&#039: ;
,: ;
sans-serif: ;
padding: 1px;
width: 65%;
height: 20px;
background-image: linear-gradient(90deg,#a21a5c 0,#a21a5c 10%,#a21a5c%,#a21a5c0 89%,#a21a5c 100%)!important;
background-image: linear-gradient(90deg,#a21a5c 0,#000000 10%,#a21a5c 51%,#121213 89%,#a21a5c 100%)!important;
border-radius: 3px!important;
border-left: .5px solid#333!important;
border-right: .5px solid#333!important;
border-top: .5px solidrgba(255,255,255,.15)!important;
border-bottom: .5px solid#333!important;
border-bottom: -3.5px solidrgba(255,255,255,.15)!important;
border: 1px solid #333!important;
}

.chat_pane__user_item__status {
font-size: .65rem;
color: #888;
width: 100%;
margin-top: .15rem;
overflow: hidden;
display: -webkit-box;
-webkit-line-clamp: 9;
-webkit-box-orient: vertical;
}

#login-header {
border-top-left-radius: .5rem;
border-top-right-radius: .5rem;
margin: 0;
position: relative;
BORDER-BOTTOM-LEFT-RADIUS: 0PX;
BORDER-BOTTOM-right-RADIUS: 0PX;
}
#online_users .chat_pane__user_item__avatar img {
border-radius: .5rem 0 .5rem 0;
border-width: 1px!important;
padding: 0px;
width: 39px;
height: 39px;
border-radius: 7px;
MARGIN-LEFT: 2PX;
MARGIN-RIGHT: 5PX;
position: absolute;
visibility: visible;
left: -45px;
top: 4px;
z-index: 200;
box-shadow: 0 4px 4px -4px #333, 0 0 8px #17a2b8;
}
#online_users {
height: 253px;
background: #c51e0014;
outline: #b4066605 solid 1px!important;
background-color: #ffffff33!important;
background-image: -webkit-linear-gradient(45deg,rgba(255,255,255,.2) 25%,transparent 25%,transparent 50%,rgba(255,255,255,.2) 50%,rgba(255,255,255,.2) 75%,transparent 75%,transparent)!important;

}
#guest-form__submit, #login-form__submit, #register-form__submit {
display: block;
width: 100%;
margin-bottom: .1rem;
font-size: .7rem;
padding: .2em .5em;
border: 1px solid #bbb;
border-radius: 0 0 1.3em 1.3em;
border-radius: 7px!important;
width: 85px;
position: inherit;
height: 36px;
margin-bottom: 4px;
padding: 0 0 3px;
border: 0 solid#ffffff!important;
font-family: ‘fanni’;
background-image: radial-gradient(circle,#3b444b,#a21a5c,#a21a5c)!important;
font-family: ‘Aref Ruqaa’, serif;
}
#online_users .username__wrapper {
background: #fff;
background-image: -webkit-linear-gradient(45deg,rgba(255,255,255,.2) 25%,transparent 25%,transparent 50%,rgba(255,255,255,.2) 50%,rgba(255,255,255,.2) 75%,transparent 75%,transparent)!important;
margin-top: 0px!important;
border-radius: 5px!important;
max-width: 100%!important;
margin-left: -2px;
}
#online_users .username__icon.fl {
margin-left: -30px;
}
.chat__footer__menu__item:nth-child(2) {

}
#online_users.chat_pane__user_item__avatar img.state_active {
border-left: 3px solid #58c827!important;
}
#online_users .chat_pane__user_item__avatar img.state_idle {
border-left: 0px solid #a21a5c!important;
}
#online_users .chat_pane__user_item__avatar img.state_no_private {
border-left: 0px solid red!important;

}
#online_users .chat_pane__user_item__flag {
position: absolute;
top: .05em;
right: .05em;
VISIBILITY: HIDDEN;
}
#online_users .chat_pane__user_item {
margin-top: 5px!important;
border-radius: 9px!important;
border: 1px solid #315970;
width: 87%;
padding: 1px;
border-radius: 0px;
margin: 1px 0px;
background-image: -webkit-linear-gradient(45deg,rgba(255,255,255,.2) 25%,transparent 25%,#eae9e924 50%,rgba(239, 222, 222, 0.2) 50%,rgba(247, 235, 235, 0.2) 75%,#eae1e100 75%,#efe6e61f)!important;
margin-top: 7px!important;
text-align: end;
margin-left: 47px;
margin-bottom: 6px!important;
color: #b406664f!important;
font-family: ‘fanni’;
border-radius: 8px!important;
}
#chat__footer {
position: absolute;
bottom: 0px;
left: 0;
right: 0;
height: 1.5rem;
max-width: 100%;
background-color: #d4c6c6;
background: linear-gradient(163deg,#cccccc 0%,#661c1c4f 100%);
}
#chat__body__message-input {
position: absolute;
bottom: -4px;
left: 0;
right: 0;
height: 1.6rem;
text-align: center;
background-color: #d4c6c6;
padding-top: .15em;
background: linear-gradient(163deg,#cccccc 0%,#661c1c4f 100%);
}
button.btn.btn-danger.wall_comments__header__close {
padding-right: 7px;
padding-left: 7px;
}

.img-thumbnail {
padding: .0rem;
background-color: #f5f8fa;
border: 1px solid #dee2e6;
border-radius: .25rem;
}

.crisp-x94m06 crisp-ws3gf1{
bottom: 80px!important
}
button.btn.btn-danger.user_profile__header__close {
PADDING-LEFT: 8PX;
PADDING-RIGHT: 8PX;
}
button.btn.btn-danger.user_profile__header__close {
PADDING-LEFT: 8PX;
PADDING-RIGHT: 8PX;
}
button.btn.btn-info.fa.fa-expand.pull-right {
PADDING-RIGHT: 11PX;
PADDING-LEFT: 11PX;
}
button.btn.btn-danger.fa.fa-minus.pull-right {
PADDING-RIGHT: 11PX;
PADDING-LEFT: 11PX;
}

button.btn.btn-primary.fa.fa-share-alt {
PADDING-RIGHT: 14PX;
}
button.btn.btn-primary.fa.fa-phone {
PADDING-RIGHT: 14PX;
}

#chat_box {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
width: 97%;
max-width: 500px;
height: 50%;
min-height: 180px;
max-height: 500px;
border: 1px solid #000;
border-radius: 0 8px 5px 5px;
background-color: #4a5261;
z-index: 1;
max-width: 500px;
border-radius: 5px;
}
#login {
width: 100%;
max-width: 400px;
height: 100vh;
margin: 0 auto;
border: 1px solid #000;
border-radius: .5rem;
background-color: #ffffff33;
ZOOM: 1;
overflow-x: hidden;
overflow-y: hidden;
height: 596px;
}
.chat__body__settings_pane__container__button.form-control.warning {
background: darkred;
}
.chat_pane__user_item__avatar img.state_idle {
border-left: 3px solid #00ff92a6!important;
}
.public_message__content, .public_message__title {
font-weight: 900;
font-size: .65rem;

}

span.chat_pane__room_item–inline.label.label-primary {
padding: 2px;
max-width: 180px;
min-width: 60px;

}

.chat__body__wall_pane__form__input {
width: calc(100% – 5.5rem);
margin-right: .2em;
vertical-align: middle;
padding: 4px;

}
button.fa.fa-send.btn.btn-primary.chat__body__wall_pane__form__send {
padding: 0.0px;
}
.btn {
font-size: .7rem;
padding: 0 7px;
outline: none;
border-radius: 8px;
box-shadow: 0 4px 4px -4px #f8f9fa, 0 0 8px #f5f8fa;
}
.chat_pane__user_item {
position: relative;
background: #fff;
border: 1px solid #a21a5c;
margin: 0 .06rem;
padding: 0 .05rem;
cursor: pointer;

width: 99%;
border-radius: 5px!important;
border-color: rgba(201, 200, 234, 0.6);
margin-bottom: 1px;
}
img#main-footer-top-request-mic {
visibility: hidden;
}
img#main-footer-top-stop-sound {
visibility: hidden;
MARGIN-LEFT: -11PX;
}

.public_message__content {
color: #a21a5c;
margin: 0;
PADDING-BOTTOM: 2PX;
}
.public_message.greeting {
background-color: #fff1f2!important;
text-align: center;
padding: .5em;
}

.wall_post__body {
padding: 0.2em;
margin: 0 0 1.5em;

}
button.wall_post__body__remove.fr.btn.btn-danger.fa.fa-times {
border-radius: 8px;
margin-left: 2px;
}
button.fl.btn.btn-danger.fa.fa-heart {
border-radius: 0px;
animation: button2 7s ease-out infinite normal;
margin-right: 31px;
}
.chat_pane__user_item.hidden img.state_active {
border-left: 3px solid #007bff !important;
}

.badge {
display: inline-block;
min-width: 10px;
padding: .1em .5em;
font-size: 12px;
font-weight: 700;
line-height: 1;
color: #a21a5c;
white-space: nowrap;
vertical-align: middle;
background-color: #ffcb30;
border-radius: 10px;
margin-top: -.9em;
border: 1px solid #000;
}
#login-form__hidden-label {
font-size: .6rem;
margin-top: -67px!important;
margin-left: 164px!important;
position: fixed;
float: right;
color: white;
}

#login-form__hidden_container {
position: absolute;
margin-top: -70px;
padding: 0 .5rem;
right: 0;
}

input[type=checkbox], input[type=radio] {
margin-top: -65px!important;
margin-left: 144px!important;
tant: ;
position: fixed;
float: right;
}

font-face{font-family:’fanni’;src:url(https://www.fontstatic.com/fonts/fanni/Fanni.eot?#iefix);src:local(فني),local(fanni),url(https://www.fontstatic.com/fonts/fanni/Fanni.woff) format(“woff”)}@font-face{font-family:’jazeera’;src:url(https://www.fontstatic.com/fonts/jazeera/jazeera.eot?#iefix);src:local(الجزيرة),local(jazeera),url(https://www.fontstatic.com/fonts/jazeera/jazeera.woff) format(“woff”)}@font-face{font-family:’jazeera-light’;src:url(https://www.fontstatic.com/fonts/jazeera-light/jazeera-light.eot?#iefix);src:local(‘الجزيرة خفيف’),local(jazeera-light),url(https://www.fontstatic.com/fonts/jazeera-light/jazeera-light.woff) format(“woff”)}

#login-form__submit, #register-form__submit {

font-size: 17px!important;
padding: -2.95em 2.5em;
width: 4.4rem;
margin: 0 auto;
display: block;
margin-left: 145px;
border-radius: 7px 7px 7px 7px;
margin-top: -34px;
border-color: #a21a5c !important;
top: 0px;
position: relative;
visibility: inherit;
width: 42%;
width: 32%;
animation: button 7s ease-out infinite normal;
text-transform: uppercase;

}
#login-form__password, #register-form__password {
width: 52%;
text-align: center;
display: inline;
height: 34px;
border-radius: 0px 0px 7px 7px;
margin-left: 15px;
margin-bottom: -1px;
border-color: #a21a5c !important;

}
#register-form__name, #login-form__name {
width: 52%;
text-align: center;
display: inline;
height: 34px;
border-radius: 7px 7px 0px 0px;
margin-bottom: -2px;
margin-left: 15px;
border-color: #408fcaed !important;

}
.react-tabs__tab {
width: 33.33%;
zoom: 0.9;
font-size: .6rem;
padding: .6em 0;
border-radius: 1.2em 1.2em 0 0;
border-top-width: 3px;
border-bottom-width: 2px;
border-top-style: solid;
border-bottom-style: solid;
font-family: Al-Jazeera-Regular,serif, FontAwesome;
background-image: radial-gradient(circle,#ab2c69,#a21a5c,#911f56,#a21a5c,#911f56)!important;
color: #fff;
margin: auto;
text-align: center;
border-radius: 7px;
height: 87%!important;
color: white;
margin-top: -2px;
font-family: ‘
jazeera&#039: ;
,: ;
FontAwesome: ;
margin-left: 5px;
background: none;
height: 35px!important;
margin-bottom: 8px;
display: block;
border: 71px none #fff;
border-radius: 31px;
border: 65px none #fff;
border-radius: 34px;
}
#guest-form__name {
text-align: center;
display: inline;
height: 34px;
border-radius: 7px 7px 0px 0px;
margin-bottom: -2px;
margin-left: 55px;
border-color: #a21a5c !important;
width: 52%;
}

#guest-form__submit{
border-color: #a21a5c !important;
width: auto;
font-size: 20px!important;
padding: -2.95em 2.5em;
border: 1px solid #bbb;
border-radius: 5rem;
width: 3rem;
margin: 0 auto;
display: block;
margin-left: 75px;
border-radius: 7px 7px 7px 7px;
position: relative;
visibility: inherit;
}
.btn-primary, .label-primary {
background-image: linear-gradient(90deg,#a21a5c 0,#a21a5c 10%,#a21a5c 51%,#1b1b1d 89%,#a21a5c 100%)!important;
border-radius: 3px!important;
border-left: .5px solid#333!important;
border-right: .5px solid#333!important;
border-top: .5px solidrgba(255,255,255,.15)!important;
border-bottom: .5px solid#333!important;
border-bottom: -3.5px solidrgba(255,255,255,.15)!important;
border: 1px solid #333!important;
}

.radius {
border-radius: 3px;
width: 36px;
height: 38px;
box-shadow: 0 4px 4px -4px rgb(171,33,71), 0 0 8px rgb(171,33,71);
border-radius: 0px;
MARGIN-LEFT: 2PX;
MARGIN-RIGHT: 5PX;
box-shadow: 0 4px 4px -4px rgba(18, 11, 13, 0.98), 0 0 1px rgb(64, 29, 39);
}
.public_message {
position: relative;
text-align: left;
background-color: white;
border-radius: 5px;
background-color: white;
border: 1px solid lavender;
border-radius: 5px;
margin-bottom: -2px;
width: 99.5%;
padding: 1px;
background-color: #ffffff;

}
.chat_pane__user_item__avatar img {
border-radius: .5rem 0 .5rem 0;
border-width: 1px!important;
padding: 0px;
width: 36px;
height: 38px;
border-radius: 0px;
MARGIN-LEFT: 2PX;
MARGIN-RIGHT: 5PX;
box-shadow: 0 4px 4px -4px rgba(15, 9, 10, 0.98), 0 0 1px rgb(12, 6, 8);
}
.public_message__avatar img {
border-radius: .5rem 0 .5rem 0;
border-width: 1px!important;
padding: 0px;
wi: 36px;
width: 36px;
height: 38px;
border-radius: 0px;
MARGIN-LEFT: 2PX;
MARGIN-RIGHT: 5PX;
box-shadow: 0 4px 4px -4px rgba(22, 20, 20, 0.98), 0 0 1px rgb(25, 19, 21);
background-size: contain;
background-repeat: no-repeat;
background-position: 50% 50%;
margin-left: 1px;
margin-top: 1px;
}

.chat_pane__room_item–inline {
padding: 3px 3px;
}
.login-banner__img {

width: 100%;
max-height: 18rem;
HEIGHT: 110PX;

}

* {
font-family: serif;
-webkit-box-sizing: border-box;
box-sizing: border-box;
font-weight: bold;

}

.chat__footer__menu__item {
border-radius: 0px;
}
.chat__footer__menu__item:nth-child(odd) {
border-radius: 0px;
}

.label-count .count {
margin-left: .2rem;
font-size: 18px !important;
}

.label-count {
font-size: 16.4px !important;
}
#connection-state {
position: absolute;
font-size: 20px!important;
background-color: #e0392d;
color: #fff;
padding: 9px 0.4em!important;
border-radius: .5em;
left: .05rem;
top: 0;
height: 30px!important;
line-height: 1rem!important;
}
.users-count-label .blog_alamira_btn {
position: absolute;
top: 1PX;
right: 0;
BACKGROUND: center;
border-radius: .5em;
padding: 0px 0.5em;
color: #fff;
border-color: #c1c1c100 !important;
animation: button 7s ease-out infinite normal;
text-transform: uppercase;
}

#login-form__hidden-label {
font-size: .6rem;
margin-left: .2rem;

}
.label-count .fa {
font-size: 20px!important;
padding: .1em .5em;
background-color: #5cb85c;
border-color: #a21a5c;
margin-left: -2.8em;
border-radius: 7px 7px 7px 7px;
}

#users-count-label__app-btn, #connection-state, .label-count .fa, .login-header__refresh {
background-color: #a21a5c !important;
color: #fff;
}

#copyrighs {
bottom: 0px !important;
position: relative;
height: 38px;
padding: 5px;
}

.chat_pane__user_item__avatar img.state_active {
border-left: 3px solid #58c827!important;
}
.chat_pane__user_item__avatar img.state_idle {
border-left: 3px solid #17a2b8 !important;
}
.chat_pane__user_item__avatar img.state_no_private {
border-left: 3px solid red!important;
}

.conversations_item.state_active {
border-left: 3px solid #17a2b8;
}
.conversations_item.state_idle {
border-left: 3px solid #17a2b8;
}
.conversations_item.state_no_private {
border-left: 3px solid red!important;

.label-primary {
background-image: linear-gradient(90deg,#315970 0,#17a2b8 10%,#315970 51%,rgba(23,162,184,.5) 89%,#315970 100%)!important;
border-radius: 3px!important;
border-left: .5px solid#333!important;
border-right: .5px solid#333!important;
border-bottom: .5px solid#333!important;
border: 1px solid #333!important;
}

button.fl.btn.btn-primary.fa.fa-comments {
border-radius: 8px;
margin-right: 88px;
}

button.fl.btn.btn-primary.fa.fa-comments {
border-radius: 8px;
padding-right: 1px;
animation: button2 7s ease-out infinite normal;
}

هذه المقالة كُتبت في التصنيف مقالات : شات اللوبي. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.
[social-bio]

هل اعجبتك المقالة ؟ إنشرها الان على المواقع الاجتماعية

3 Responses to تصميم احمر الخليج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

3 × 5 =