تصميم احمر الخليج

a.fa-facebook.btn.btn-primary, a.login-btn-holder__btn.fa.fa-instagram.btn.btn-bayain, a.login-btn-holder__btn.fa.fa-star-half-o.btn.btn-primary, a.login-btn-holder__btn.fa.fa-heartbeat.btn.btn-success {
height: 26px;
background-image: linear-gradient(90deg,#a21a5c 0,#a21a5c 10%,#a21a5c 51%,#a21a5c 89%,#a21a5c 100%)!important;
border-radius: 3px!important;
border-left: .5px solid#333!important;
border-right: .5px solid#333!important;
border-top: .5px solidrgba(255,255,255,.15)!important;
border-bottom: .5px solid#333!important;
border-bottom: -3.5px solidrgba(255,255,255,.15)!important;
border: 1px solid #333!important;
margin-top: -14px;
color: white;
}

.login_wrapper {
zoom: 0.99;
}users-count-label {
position: relative;
zoom: 0.93;
}
div {
zoom: 0.998;
}

.chat__body__message-input__input {
width: calc(100% – 5rem);
height: 28px;

}

.user_profile__footer__actions__item {
margin: 2px;
width: 32%;
display: inline-flex;
height: 29px;
}
user_profile__footer__actions__item .btn {
border: 1px solid #e6e6fa;
border-radius: .4em;
width: 100%;
font-weight: 700;
font-size: .6rem;
padding: 7px;
background: #fff;
}
.chat__footer__menu__item:nth-child(1) {
padding-right: 3px;
}
.chat__footer__menu__item:nth-child(3) {
padding-right: 2px;
padding-left: 5px;
}
.chat__footer__menu__item:nth-child(4) {
padding-right: 2px;
padding-right: 2px;
padding-left: 2px;
}

.chat__footer__menu__item.unread {
background-color: orange;
padding-right: 0px;
padding-left: 2px;
}
.fa {
display: inline-block;
font: normal normal normal 14px/1 FontAwesome;
font-size: initial;
text-rendering: auto;
-webkit-font-smoothing: inherit;
-moz-osx-font-smoothing: grayscale;
}

#chat__body__wall_pane .chat_pane__container {
height: calc(100% – 1.4rem – 1.25rem);
overflow-x: hidden;
}

button#guest-form__submit
#guest-form__submit {
border-color: #a21a5c !important;
width: auto;
font-size: 20px!important;
padding: -2.95em 2.5em;
border: 1px solid #bbb;
border-radius: 5rem;
width: 3rem;
margin: 0 auto;
display: block;
margin-left: 133px;
border-radius: 7px 7px 7px 7px;
position: relative;
visibility: inherit;
position: fixed;
float: right;
}
.react-tabs__tab-panel {
padding: .3rem;
padding-bottom: 0px;
background-image: linear-gradient(90deg,#a21a5c 0,#a21a5c 10%,#695d5d 51%,#a21a5c 89%,#a21a5c 100%)!important;
background: #a21a5c;
border: 69px none #fff;
width: 62%;
margin-top: -100px!important;
margin-left: 140px;
margin-bottom: 6px!important;
font-family: ‘
fanni&#039: ;
border-radius: 8px!important;
height: 88px;
}

#login-btn-holder {
background-image: linear-gradient(90deg,#a21a5c 0,#a21a5c 10%,#a21a5c 51%,#a21a5c 89%,#a21a5c 100%)!important;
zoom: 0.8;
margin-bottom: 6px;
height: 5px;
border-radius: 7px;
border-bottom: 4px solid #3b444b;
border-top: 4px solid #3b444b;
font-size: 16px!important;
padding: 15px!important;
BACKGROUND: #cccccc20;
}
.login-header__refresh:before {
top: 4px;
position: absolute;
left: .4em;
}
#chat__body__messages_container {
height: calc(702px – 4.7rem);
}

.user_profile_body__status {
text-align: center;
margin-bottom: .4rem;
font-size: .65rem;

}
.marquee {
padding: 0;
font-size: .6rem;
padding: .3rem .2rem;
margin-top: .1rem;
border-radius: 1em 0 1em 0;
font-family: ‘
Changa&#039: ;
,: ;
sans-serif: ;
padding: 1px;
width: 65%;
height: 20px;
background-image: linear-gradient(90deg,#a21a5c 0,#a21a5c 10%,#a21a5c%,#a21a5c0 89%,#a21a5c 100%)!important;
background-image: linear-gradient(90deg,#a21a5c 0,#000000 10%,#a21a5c 51%,#121213 89%,#a21a5c 100%)!important;
border-radius: 3px!important;
border-left: .5px solid#333!important;
border-right: .5px solid#333!important;
border-top: .5px solidrgba(255,255,255,.15)!important;
border-bottom: .5px solid#333!important;
border-bottom: -3.5px solidrgba(255,255,255,.15)!important;
border: 1px solid #333!important;
}

.chat_pane__user_item__status {
font-size: .65rem;
color: #888;
width: 100%;
margin-top: .15rem;
overflow: hidden;
display: -webkit-box;
-webkit-line-clamp: 9;
-webkit-box-orient: vertical;
}

#login-header {
border-top-left-radius: .5rem;
border-top-right-radius: .5rem;
margin: 0;
position: relative;
BORDER-BOTTOM-LEFT-RADIUS: 0PX;
BORDER-BOTTOM-right-RADIUS: 0PX;
}
#online_users .chat_pane__user_item__avatar img {
border-radius: .5rem 0 .5rem 0;
border-width: 1px!important;
padding: 0px;
width: 39px;
height: 39px;
border-radius: 7px;
MARGIN-LEFT: 2PX;
MARGIN-RIGHT: 5PX;
position: absolute;
visibility: visible;
left: -45px;
top: 4px;
z-index: 200;
box-shadow: 0 4px 4px -4px #333, 0 0 8px #17a2b8;
}
#online_users {
height: 253px;
background: #c51e0014;
outline: #b4066605 solid 1px!important;
background-color: #ffffff33!important;
background-image: -webkit-linear-gradient(45deg,rgba(255,255,255,.2) 25%,transparent 25%,transparent 50%,rgba(255,255,255,.2) 50%,rgba(255,255,255,.2) 75%,transparent 75%,transparent)!important;

}
#guest-form__submit, #login-form__submit, #register-form__submit {
display: block;
width: 100%;
margin-bottom: .1rem;
font-size: .7rem;
padding: .2em .5em;
border: 1px solid #bbb;
border-radius: 0 0 1.3em 1.3em;
border-radius: 7px!important;
width: 85px;
position: inherit;
height: 36px;
margin-bottom: 4px;
padding: 0 0 3px;
border: 0 solid#ffffff!important;
font-family: ‘fanni’;
background-image: radial-gradient(circle,#3b444b,#a21a5c,#a21a5c)!important;
font-family: ‘Aref Ruqaa’, serif;
}
#online_users .username__wrapper {
background: #fff;
background-image: -webkit-linear-gradient(45deg,rgba(255,255,255,.2) 25%,transparent 25%,transparent 50%,rgba(255,255,255,.2) 50%,rgba(255,255,255,.2) 75%,transparent 75%,transparent)!important;
margin-top: 0px!important;
border-radius: 5px!important;
max-width: 100%!important;
margin-left: -2px;
}
#online_users .username__icon.fl {
margin-left: -30px;
}
.chat__footer__menu__item:nth-child(2) {

}
#online_users.chat_pane__user_item__avatar img.state_active {
border-left: 3px solid #58c827!important;
}
#online_users .chat_pane__user_item__avatar img.state_idle {
border-left: 0px solid #a21a5c!important;
}
#online_users .chat_pane__user_item__avatar img.state_no_private {
border-left: 0px solid red!important;

}
#online_users .chat_pane__user_item__flag {
position: absolute;
top: .05em;
right: .05em;
VISIBILITY: HIDDEN;
}
#online_users .chat_pane__user_item {
margin-top: 5px!important;
border-radius: 9px!important;
border: 1px solid #315970;
width: 87%;
padding: 1px;
border-radius: 0px;
margin: 1px 0px;
background-image: -webkit-linear-gradient(45deg,rgba(255,255,255,.2) 25%,transparent 25%,#eae9e924 50%,rgba(239, 222, 222, 0.2) 50%,rgba(247, 235, 235, 0.2) 75%,#eae1e100 75%,#efe6e61f)!important;
margin-top: 7px!important;
text-align: end;
margin-left: 47px;
margin-bottom: 6px!important;
color: #b406664f!important;
font-family: ‘fanni’;
border-radius: 8px!important;
}
#chat__footer {
position: absolute;
bottom: 0px;
left: 0;
right: 0;
height: 1.5rem;
max-width: 100%;
background-color: #d4c6c6;
background: linear-gradient(163deg,#cccccc 0%,#661c1c4f 100%);
}
#chat__body__message-input {
position: absolute;
bottom: -4px;
left: 0;
right: 0;
height: 1.6rem;
text-align: center;
background-color: #d4c6c6;
padding-top: .15em;
background: linear-gradient(163deg,#cccccc 0%,#661c1c4f 100%);
}
button.btn.btn-danger.wall_comments__header__close {
padding-right: 7px;
padding-left: 7px;
}

.img-thumbnail {
padding: .0rem;
background-color: #f5f8fa;
border: 1px solid #dee2e6;
border-radius: .25rem;
}

.crisp-x94m06 crisp-ws3gf1{
bottom: 80px!important
}
button.btn.btn-danger.user_profile__header__close {
PADDING-LEFT: 8PX;
PADDING-RIGHT: 8PX;
}
button.btn.btn-danger.user_profile__header__close {
PADDING-LEFT: 8PX;
PADDING-RIGHT: 8PX;
}
button.btn.btn-info.fa.fa-expand.pull-right {
PADDING-RIGHT: 11PX;
PADDING-LEFT: 11PX;
}
button.btn.btn-danger.fa.fa-minus.pull-right {
PADDING-RIGHT: 11PX;
PADDING-LEFT: 11PX;
}

button.btn.btn-primary.fa.fa-share-alt {
PADDING-RIGHT: 14PX;
}
button.btn.btn-primary.fa.fa-phone {
PADDING-RIGHT: 14PX;
}

#chat_box {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
width: 97%;
max-width: 500px;
height: 50%;
min-height: 180px;
max-height: 500px;
border: 1px solid #000;
border-radius: 0 8px 5px 5px;
background-color: #4a5261;
z-index: 1;
max-width: 500px;
border-radius: 5px;
}
#login {
width: 100%;
max-width: 400px;
height: 100vh;
margin: 0 auto;
border: 1px solid #000;
border-radius: .5rem;
background-color: #ffffff33;
ZOOM: 1;
overflow-x: hidden;
overflow-y: hidden;
height: 596px;
}
.chat__body__settings_pane__container__button.form-control.warning {
background: darkred;
}
.chat_pane__user_item__avatar img.state_idle {
border-left: 3px solid #00ff92a6!important;
}
.public_message__content, .public_message__title {
font-weight: 900;
font-size: .65rem;

}

span.chat_pane__room_item–inline.label.label-primary {
padding: 2px;
max-width: 180px;
min-width: 60px;

}

.chat__body__wall_pane__form__input {
width: calc(100% – 5.5rem);
margin-right: .2em;
vertical-align: middle;
padding: 4px;

}
button.fa.fa-send.btn.btn-primary.chat__body__wall_pane__form__send {
padding: 0.0px;
}
.btn {
font-size: .7rem;
padding: 0 7px;
outline: none;
border-radius: 8px;
box-shadow: 0 4px 4px -4px #f8f9fa, 0 0 8px #f5f8fa;
}
.chat_pane__user_item {
position: relative;
background: #fff;
border: 1px solid #a21a5c;
margin: 0 .06rem;
padding: 0 .05rem;
cursor: pointer;

width: 99%;
border-radius: 5px!important;
border-color: rgba(201, 200, 234, 0.6);
margin-bottom: 1px;
}
img#main-footer-top-request-mic {
visibility: hidden;
}
img#main-footer-top-stop-sound {
visibility: hidden;
MARGIN-LEFT: -11PX;
}

.public_message__content {
color: #a21a5c;
margin: 0;
PADDING-BOTTOM: 2PX;
}
.public_message.greeting {
background-color: #fff1f2!important;
text-align: center;
padding: .5em;
}

.wall_post__body {
padding: 0.2em;
margin: 0 0 1.5em;

}
button.wall_post__body__remove.fr.btn.btn-danger.fa.fa-times {
border-radius: 8px;
margin-left: 2px;
}
button.fl.btn.btn-danger.fa.fa-heart {
border-radius: 0px;
animation: button2 7s ease-out infinite normal;
margin-right: 31px;
}
.chat_pane__user_item.hidden img.state_active {
border-left: 3px solid #007bff !important;
}

.badge {
display: inline-block;
min-width: 10px;
padding: .1em .5em;
font-size: 12px;
font-weight: 700;
line-height: 1;
color: #a21a5c;
white-space: nowrap;
vertical-align: middle;
background-color: #ffcb30;
border-radius: 10px;
margin-top: -.9em;
border: 1px solid #000;
}
#login-form__hidden-label {
font-size: .6rem;
margin-top: -67px!important;
margin-left: 164px!important;
position: fixed;
float: right;
color: white;
}

#login-form__hidden_container {
position: absolute;
margin-top: -70px;
padding: 0 .5rem;
right: 0;
}

input[type=checkbox], input[type=radio] {
margin-top: -65px!important;
margin-left: 144px!important;
tant: ;
position: fixed;
float: right;
}

font-face{font-family:’fanni’;src:url(https://www.fontstatic.com/fonts/fanni/Fanni.eot?#iefix);src:local(فني),local(fanni),url(https://www.fontstatic.com/fonts/fanni/Fanni.woff) format(“woff”)}@font-face{font-family:’jazeera’;src:url(https://www.fontstatic.com/fonts/jazeera/jazeera.eot?#iefix);src:local(الجزيرة),local(jazeera),url(https://www.fontstatic.com/fonts/jazeera/jazeera.woff) format(“woff”)}@font-face{font-family:’jazeera-light’;src:url(https://www.fontstatic.com/fonts/jazeera-light/jazeera-light.eot?#iefix);src:local(‘الجزيرة خفيف’),local(jazeera-light),url(https://www.fontstatic.com/fonts/jazeera-light/jazeera-light.woff) format(“woff”)}

#login-form__submit, #register-form__submit {

font-size: 17px!important;
padding: -2.95em 2.5em;
width: 4.4rem;
margin: 0 auto;
display: block;
margin-left: 145px;
border-radius: 7px 7px 7px 7px;
margin-top: -34px;
border-color: #a21a5c !important;
top: 0px;
position: relative;
visibility: inherit;
width: 42%;
width: 32%;
animation: button 7s ease-out infinite normal;
text-transform: uppercase;

}
#login-form__password, #register-form__password {
width: 52%;
text-align: center;
display: inline;
height: 34px;
border-radius: 0px 0px 7px 7px;
margin-left: 15px;
margin-bottom: -1px;
border-color: #a21a5c !important;

}
#register-form__name, #login-form__name {
width: 52%;
text-align: center;
display: inline;
height: 34px;
border-radius: 7px 7px 0px 0px;
margin-bottom: -2px;
margin-left: 15px;
border-color: #408fcaed !important;

}
.react-tabs__tab {
width: 33.33%;
zoom: 0.9;
font-size: .6rem;
padding: .6em 0;
border-radius: 1.2em 1.2em 0 0;
border-top-width: 3px;
border-bottom-width: 2px;
border-top-style: solid;
border-bottom-style: solid;
font-family: Al-Jazeera-Regular,serif, FontAwesome;
background-image: radial-gradient(circle,#ab2c69,#a21a5c,#911f56,#a21a5c,#911f56)!important;
color: #fff;
margin: auto;
text-align: center;
border-radius: 7px;
height: 87%!important;
color: white;
margin-top: -2px;
font-family: ‘
jazeera&#039: ;
,: ;
FontAwesome: ;
margin-left: 5px;
background: none;
height: 35px!important;
margin-bottom: 8px;
display: block;
border: 71px none #fff;
border-radius: 31px;
border: 65px none #fff;
border-radius: 34px;
}
#guest-form__name {
text-align: center;
display: inline;
height: 34px;
border-radius: 7px 7px 0px 0px;
margin-bottom: -2px;
margin-left: 55px;
border-color: #a21a5c !important;
width: 52%;
}

#guest-form__submit{
border-color: #a21a5c !important;
width: auto;
font-size: 20px!important;
padding: -2.95em 2.5em;
border: 1px solid #bbb;
border-radius: 5rem;
width: 3rem;
margin: 0 auto;
display: block;
margin-left: 75px;
border-radius: 7px 7px 7px 7px;
position: relative;
visibility: inherit;
}
.btn-primary, .label-primary {
background-image: linear-gradient(90deg,#a21a5c 0,#a21a5c 10%,#a21a5c 51%,#1b1b1d 89%,#a21a5c 100%)!important;
border-radius: 3px!important;
border-left: .5px solid#333!important;
border-right: .5px solid#333!important;
border-top: .5px solidrgba(255,255,255,.15)!important;
border-bottom: .5px solid#333!important;
border-bottom: -3.5px solidrgba(255,255,255,.15)!important;
border: 1px solid #333!important;
}

.radius {
border-radius: 3px;
width: 36px;
height: 38px;
box-shadow: 0 4px 4px -4px rgb(171,33,71), 0 0 8px rgb(171,33,71);
border-radius: 0px;
MARGIN-LEFT: 2PX;
MARGIN-RIGHT: 5PX;
box-shadow: 0 4px 4px -4px rgba(18, 11, 13, 0.98), 0 0 1px rgb(64, 29, 39);
}
.public_message {
position: relative;
text-align: left;
background-color: white;
border-radius: 5px;
background-color: white;
border: 1px solid lavender;
border-radius: 5px;
margin-bottom: -2px;
width: 99.5%;
padding: 1px;
background-color: #ffffff;

}
.chat_pane__user_item__avatar img {
border-radius: .5rem 0 .5rem 0;
border-width: 1px!important;
padding: 0px;
width: 36px;
height: 38px;
border-radius: 0px;
MARGIN-LEFT: 2PX;
MARGIN-RIGHT: 5PX;
box-shadow: 0 4px 4px -4px rgba(15, 9, 10, 0.98), 0 0 1px rgb(12, 6, 8);
}
.public_message__avatar img {
border-radius: .5rem 0 .5rem 0;
border-width: 1px!important;
padding: 0px;
wi: 36px;
width: 36px;
height: 38px;
border-radius: 0px;
MARGIN-LEFT: 2PX;
MARGIN-RIGHT: 5PX;
box-shadow: 0 4px 4px -4px rgba(22, 20, 20, 0.98), 0 0 1px rgb(25, 19, 21);
background-size: contain;
background-repeat: no-repeat;
background-position: 50% 50%;
margin-left: 1px;
margin-top: 1px;
}

.chat_pane__room_item–inline {
padding: 3px 3px;
}
.login-banner__img {

width: 100%;
max-height: 18rem;
HEIGHT: 110PX;

}

* {
font-family: serif;
-webkit-box-sizing: border-box;
box-sizing: border-box;
font-weight: bold;

}

.chat__footer__menu__item {
border-radius: 0px;
}
.chat__footer__menu__item:nth-child(odd) {
border-radius: 0px;
}

.label-count .count {
margin-left: .2rem;
font-size: 18px !important;
}

.label-count {
font-size: 16.4px !important;
}
#connection-state {
position: absolute;
font-size: 20px!important;
background-color: #e0392d;
color: #fff;
padding: 9px 0.4em!important;
border-radius: .5em;
left: .05rem;
top: 0;
height: 30px!important;
line-height: 1rem!important;
}
.users-count-label .blog_alamira_btn {
position: absolute;
top: 1PX;
right: 0;
BACKGROUND: center;
border-radius: .5em;
padding: 0px 0.5em;
color: #fff;
border-color: #c1c1c100 !important;
animation: button 7s ease-out infinite normal;
text-transform: uppercase;
}

#login-form__hidden-label {
font-size: .6rem;
margin-left: .2rem;

}
.label-count .fa {
font-size: 20px!important;
padding: .1em .5em;
background-color: #5cb85c;
border-color: #a21a5c;
margin-left: -2.8em;
border-radius: 7px 7px 7px 7px;
}

#users-count-label__app-btn, #connection-state, .label-count .fa, .login-header__refresh {
background-color: #a21a5c !important;
color: #fff;
}

#copyrighs {
bottom: 0px !important;
position: relative;
height: 38px;
padding: 5px;
}

.chat_pane__user_item__avatar img.state_active {
border-left: 3px solid #58c827!important;
}
.chat_pane__user_item__avatar img.state_idle {
border-left: 3px solid #17a2b8 !important;
}
.chat_pane__user_item__avatar img.state_no_private {
border-left: 3px solid red!important;
}

.conversations_item.state_active {
border-left: 3px solid #17a2b8;
}
.conversations_item.state_idle {
border-left: 3px solid #17a2b8;
}
.conversations_item.state_no_private {
border-left: 3px solid red!important;

.label-primary {
background-image: linear-gradient(90deg,#315970 0,#17a2b8 10%,#315970 51%,rgba(23,162,184,.5) 89%,#315970 100%)!important;
border-radius: 3px!important;
border-left: .5px solid#333!important;
border-right: .5px solid#333!important;
border-bottom: .5px solid#333!important;
border: 1px solid #333!important;
}

button.fl.btn.btn-primary.fa.fa-comments {
border-radius: 8px;
margin-right: 88px;
}

button.fl.btn.btn-primary.fa.fa-comments {
border-radius: 8px;
padding-right: 1px;
animation: button2 7s ease-out infinite normal;
}

This entry was posted in مقالات : شات اللوبي. Bookmark the permalink.
[social-bio]

هل اعجبتك المقالة ؟ إنشرها الان على المواقع الاجتماعية

3 Responses to تصميم احمر الخليج

 1. AHMED says:

  10 حاجات بنعملها غلط طول حياتنا اعرف ازاي تعملها صح ؟
  https://el-archives.com
  دائما بيكون في حاجات بنعملها غلط طول حياتنا واحنا مش واخدين بالنا مع ان ممكن يكون حلها بسيط وسهل ومن الحاجات دي النوم , ولبس الحذاء, وحاجات اكتر من كدا بكتير وهنعرف في الموضوع دة ماهي الطريقة الصحيحة لعمل واتمام هذة الاشياء لتسهيل حياتنا اليومية

  https://el-archives.com/%d8%ad%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%87%d8%a7-%d8%ba%d9%84%d8%b7-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d9%86%d8%a7

 2. AHMED says:

  10 حاجات بنعملها غلط طول حياتنا اعرف ازاي تعملها صح ؟
  https://el-archives.com
  دائما بيكون في حاجات بنعملها غلط طول حياتنا واحنا مش واخدين بالنا مع ان ممكن يكون حلها بسيط وسهل ومن الحاجات دي النوم , ولبس الحذاء, وحاجات اكتر من كدا بكتير وهنعرف في الموضوع دة ماهي الطريقة الصحيحة لعمل واتمام هذة الاشياء لتسهيل حياتنا اليومية

  https://el-archives.com/%d8%ad%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%87%d8%a7-%d8%ba%d9%84%d8%b7-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d9%86%d8%a7
  10 معلومات مهمة عن شهر رمضان
  https://el-archives.com
  قال الله التعالي عنة : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) .
  شهر مضان هو الشهر التاسع من التقويم الهجري ، بدأ النبي صلي الله عليه وسلم في صيامه من السنة الثانية من الهجرة, وربنا سبحانه وتعالى ميز شهر رمضان عن غيره من الشهور بالفضائل الكتيرة
  ظل الرسول صلي الله عليه وسلم يصومه لمدة تسع سنوات ، حيث يبدأ الصيام بعد اَذان الفجر الثاني حتي غروب الشمس وأي مسلم بيستني شهر رمضان لأنه أحد أركان الإسلام ، فهو الركن الرابع
  شهر رمضان
  https://el-archives.com/%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b9%d9%85/

  الجرافيك ديزاين ماهو وكيف اصبح مصمم جرافيك في العام 2020 ؟
  الأرشيف
  في هذة المقالة ستتعرف علي عناصر مهمة للبدء في العمل في مهنة الجرافيك ديزاين
  وكيفية تعلمة بسهولة وماهي الادوات التي تحتاجها لتكون مصمم جرافيك وافضل الاماكن لتعلم هذة البرامج, وما هي اقسام الجرافيك ديزاين
  الجرافيك ديزاين Grapic Design تعريف بسيط عنه ؟
  الجرافيك ديزاين

  https://el-archives.com/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d9%83-%d8%af%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d9%86-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d9%85%d8%b5%d9%85%d9%85-%d8%ac%d8%b1/
  ______________________________________________________________________–
  كيفية ربح المال من الانستقرام و ماهي طرق الربح منه وكيف تربح الاف الدولارات
  الأرشيف
  كيفية عمل اكونت على الانستغرام !
  من خلال الابلكيشن الخاص ب الانستقرام أو الويب سايت الخاص ب الانستقرام ويتم الدخول ب استخدام اكونت جيميل أو اكونت فيسبوك أو من خلال رقم التليفون وكتابة باسورد خاص بك بعد الانتهاء من كل ذلك من الأفضل أن يكون الاكونت public مش private .

  الربح من الإنستغرام

  https://el-archives.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%b7%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%ad-%d9%85%d9%86%d9%87-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b1/
  طريقة عمل الفول المدمس اسهل 4 طرق زي المحلات بطعم لذيذ جدا
  الأرشيف
  يعتبر الفول المدمس من الوجبات التي دائما ما توجد يوميا داخل المنازل وايضا هو من اهم الوجبات الذي تتواجد بكثرة في سحور شهر رمضان ويعتبر من اهم الاطباق علي وجبة السحور في منزل ويوجد اكثر من طريقة عمل الفول المدمس.

  طريقة عمل الفول المدمس

  https://el-archives.com/%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%85%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d9%87%d9%84-10-%d8%b7%d8%b1%d9%82-%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85/

  طريقة عمل الزبادي بمكونين فقط وفي 10 دقائق في البيت هتوفري نص سعره
  الأرشيف
  طريقة التحضير :
  نضع الحليب في وعاء علي النار ونتركة لكي يغلي مع مراعاة التقليب المستمر حتي تصل درجة الحرارة للبن ب أكمله فيتم قتل الخراثيم والبكتريا التي قد توجد في اللبن ويفضل التقليب ب معلقة خشب spoon حتي لا تتفاعل مع الحليب .
  بعد تمام الغليان نقوم بتبريد اللبن فيفضل أن يوم اللبن بارد تماماً حتي لا تقتل بكتريا حمض اللاكتيك التي توجد في الزبادي عند وضعها عليه .
  ثم توضع معلقتين الزبادي علي الحليب البارد مع التقليب جيداً حتي يتوزع البادئ أو خميرة الزبادي في الحليب بشكل متجانس .
  يصب الحليب في أكواب ويغطي كل كوب بغطاء محكم وتوضع الاكواب في صينية بها ماء مغلي ويسخن الفرن علي أعلي درجة حرارة .
  يطفئ الفرن وتدخل الصنية بها الماء المغلي واكواب الحليب وتترك لمدة من 3 : 5 ساعات ثم بعد ذلك ادخليها الثلاجة حتي تبرد .

  طريقة عمل الزبادي

  https://el-archives.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a8%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a8%d9%85%d9%83%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%82%d8%b7-%d9%88%d9%81%d9%8a-10-%d8%af%d9%82%d8%a7/

  الجيوب الأنفية وحساسية الأنف والانفلونزا . اسبابها . والوقاية منها
  الأرشيف
  الجيوب الأنفية المزمنة و بدايتها مع فصل الشتاء والربيع ، بنلاحظ أن كتير مننا بيشتكي من وجع وحرقان في انفه وصداع مزمن وممكن يوصل لدرجة الدوخة وعدم الاتزان وغالب الناس مش بتكون عارفة سبب ده ايه !! وبياخدوا مسكنات وخلاص بس الي أغلبنا ميعرفهوش أن التهابات الجيوب الأنفية

  الجيوب الأنفية وحساسية الأنف والانفلونزا

  https://el-archives.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d9%81-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%84/

  حرقة المعدة والوقاية منها للأبد ب 8 طرق طبيعية وفعالة والإحساس بالراحة
  الأرشيف
  أغلب الناس بتعاني من مشكلة حرقة المعدة وده بيكون بسبب عدم قدرة الجزء السفلي من المرئ والي بيسمي بالصمام علي الغلق بالشكل الكامل الي يخلي المعدة تؤدي وظيفتها علي أكمل وجهه ممكن بسبب حدوث خلل ما ، كلنا عارفين أن اي حاجه بتزيد عند حدها بتبقا ضارة وده الي بيحصل مع المعدة ، المعدة وسط حامضي ولكن بدرجة مناسبة فبزيادة درجة الحامضية اكيد هتسبب ضرر ، يحدث الحرقان بزيادة العصارة الحامضية ووصولها للمرئ وعلشان نقلل من الحرقة ووجع المعدة بنلجأ للأدوية المضادة للحموضة والفوارات وغيرها بس للأسف كل ديه أدوية لفترة مؤقتة .

  حرقة المعدة

  https://el-archives.com/%D8%AD%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%B7/

  _______________________________________________________________________\
  الجدري Smallpox أنواعه وأسبابه والوقاية منه بـ 9 طرق
  الأرشيف

  Smallpox أو ما يسمي بالجدري ويوجد منه نوعين ، النوع الاول من انواع الجدري بيكون معدي و ناجم عن التلوث وعدم الاهتمام بنضافة الطفل الشخصية ، فبمجرد أن يجلس الشخص بجانب المصاب يحدث له العدوي ويجب أن ياخد الطفل المصل المخصص ضد فيروس الجدري Variola virus ، والنوع الثاني من انواع الجدري هو ما يسمي ب الجدري المائي Chickenpox ويكون عبارة عن طفح جلدي بداخله ماء .

  الجدري Smallpox

  https://el-archives.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d8%b1%d9%8a-smallpox-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9%d9%87-%d9%88%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%a3%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82/

  اخطر 10 نباتات علي وجه الارض تؤدي اللي الموت دائماً احذر منها بالصور والفيديو
  الأرشيف

  من بينهم نبات خطر ويسبب الوفاة اللحظية
  لو كنت فاكر ان الكلام عن النباتات بيكون عشان جمالة او شكلة الحلو بس تبقا غلطان والنهاردة هتعرف قد اي النبات ممكن يكون اخطر حاجة ممكن تتخيلها.

  بعض النباتات بتكون خطيرة جدا علي حياة الانسان ودة اللي هنسبتهولك النهاردة عن بعض النباتات اللي ممكن تبهرك بجمالها ولاكن كن حذر ولا تقترب منها.

  اخطر نباتات

  https://el-archives.com/%d8%a7%d8%ae%d8%b7%d8%b1-10-%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%aa%d8%a4%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84/

  ماهو العصب السابع أسبابه وأعراضه وأين يوجد وطرق علاجه المختلفة والوقاية منه
  الأرشيف
  العصب السابع أو Seventh-nerve أو Facial nerve أو Le septième nerf كلها مصطلحات ليها معني واحد وهو شلل نصفي للوجه بمعني جزء من الوجه بيفقد قدرته علي الحركة لضعف عضلات الوجه في هذا الجزء نتيجة لإصابتها بالالتهاب وعدم القدرة علي التحكم في فتح وغلق العين في هذا الجزء .
  ماهو العصب السابع
  https://el-archives.com/7nerve-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%a3%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%87-%d9%88%d8%a3%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d9%88%d8%ac/

 3. ahmed says:

  طريقة تعلم الإنجليزية

  طريقة تعلم الإنجليزية

  تعتبر اللغة الإنجليزية من أهم لغات العالم ودائماً ما نكون بحاجة إليها لذلك يجب علي كل فرد لغته لغة أخري غير الإنجليزية أن تكون الإنجليزية لغته الثانية ، طريقة تعلم الإنجليزية من أسهل الطرق فهي تحتاج فقط الممارسة والإتقان والتكرار وليس كثرت الحفظ ، لذلك يجب علي الفرد أن يسعي لتعلمها سواء لنفسه أو لأولاده ويفضل أن يبدأ في سن مبكر حتي يكون قادر علي إتقانها مثل إتقانه لغته الأم (لغته الأولي) .

  المزيد عن طريقة تعلم الانجليزية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

1 × 2 =